វិស្សមកាលមុនកាលកំណត់នេះ​ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី​ ចូលរៀនតាមOnlineបាន?

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសវិធានការ​ ក្នុងការអនុវត្តវិស្សមកាលមុនកាលកំណត់ កាលពីថ្ងៃទី១៣ មីនា ឆ្នាំ២០២០​ ​​ ដោយបានណែនាំឲ្យ​ អាណាព្យាបាល​ និងសិស្សានុសិស្ស​ អនុវត្តការររៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក (E-Learning) ក្នុងពេលឈប់សម្រាកនៅផ្ទះ។​ ​ខាងក្រោមនេះជា មធ្យោបាយក្នុងការចូលរៀនតាមOnline។


តាមរយៈ BEEP​ ( សម្រាប់សិស្ស​ ថ្នាក់ទី៧ ទី​៨​ និងទី៩​ )


សម្រាប់សិស្ស​ ថ្នាក់ទី៧ ទី​៨​ និងទី៩​ អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីនេះ ដូចខាងក្រោម៖

១៖ ចូលទៅកាន់តំណរ beep.moeys.gov.kh ដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ។
២៖ ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំង១១ដោយឥតគិតថ្លៃ។


តាមរយៈប្រព័ន្ធ​​​ E-learning (សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២)


សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ៖ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សអាចស្វ័យសិក្សាជាមួយសាស្រ្តចារ្យលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗ ចំនួន៦​​ រួមមាន៖ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា និងភាសាខ្មែរ តាមមធ្យោបាយចំនួន៣៖


តាមប្រព័ន្ធ E ​-School Cambodia ​( សម្រាប់ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២)


ជាមួយគ្នានេះ​ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិត ពីថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី១២ អាចសិក្សាតាមរយៈ ប្រព័ន្ធE-School Cambodia ដោយមានការសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា​​ រាជធានីភ្នំពេញ។ សូមអានការណែនាំបន្ថែមតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖