សសយក​ ខេត្តបាត់ដំបង បានចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ទិវារណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ២ធ្នូ ១៩៧៨ -២ធ្នូ ២០១៥

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង បានចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ទិវារណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ២ធ្នូ ១៩៧៨ -២ធ្នូ ២០១៥