ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Soccer League លើកទី៥ ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចូលរួមប្រកួត

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូននូវការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ Soccer League លើកទី៥ ឆ្នាំ២០១៩ នឹងមានការរៀបចំឡើងតាមកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងមានក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូន ស.ស.យ.ក. សង្ឃឹមថា ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ប្រធានសមាគម/ក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងអស់ នឹងត្រៀមលក្ខណៈដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Soccer League លើកទី៥ ឆ្នាំ២០១៩ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបន្ដលើកស្ទួយ វិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត។​

Image may contain: text
No photo description available.
Image may contain: text
Image may contain: text