បទបាឋកថា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤នេះ ឯកឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានធ្វើបទបាឋកថា ស្តីពី ដំណើរការនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍរមណីដ្ឋាន ប្រាសាទព្រះវិហារ (ICC Preah Vihear) ដល់សមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ចំនួន៥០០នាក់ ។