ពិធីបួងសួងសុំសេខក្កីសុខនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត

ពិធីបំពាក់ហង្សសក្តិ និងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ នៅរូបសំណាកព្រះវិស្ណុ ប្រាសាទអង្គរវត្ត

កម្មវិធីកំពុងដំណើរការ៖ ពិធីបួងសួងសុំសេខក្កីសុខនៅក្តារបែនមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត សម្រាប់ព្រឹត្តការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត។ ស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2015។